پکیج تصفیه دیواری تمام اتوماتیک (PIPELESS) مارک HYPERPOOL اقتصادی ترین و کاملترین پکیج فیلتراسیون و ضدعفونی بدون نیاز به لوله کشی(PIPELESS) حذف کامل لوله کشی که باعث از بین بردن افت فشارمیشود. پکیج کامل تک فاز،عدم نیاز به حفاری موتورخانه، اپراتوری آسان، مصرف برق، وجود پله روی بدنه، دستگیره استیل ۳۰۴ و مناسب به عنوان..

ادامه مطلب ←

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

فیلترشنی hyperpool مدل P1200

بدون دیدگاه

فیلترشنی hyperpool مدل P1200 مشخصات: سطح فیلتراسیون:۱٫۱۳مترمربع  میزان سیلیس:۸۶۰ آبدهی:۵۱٫۶۰ مترمکعب برساعت سایز لوله:۲اینچ

ادامه مطلب ←

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

فیلترشنی hyperpool مدل P1000

بدون دیدگاه

فیلترشنی hyperpool مدل P1000 مشخصات: سطح فیلتراسیون:۰٫۷۹مترمربع  میزان سیلیس:۶۲۰ کیلوگرم آبدهی:۳۹٫۰۰ مترمکعب برساعت سایز لوله:۲اینچ

ادامه مطلب ←

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

فیلترشنی hyperpool مدل P900

بدون دیدگاه

فیلترشنی hyperpool مدل P900 مشخصات: سطح فیلتراسیون:۰٫۶۴مترمربع  میزان سیلیس:۴۷۰ آبدهی:۳۱٫۲ مترمکعب برساعت سایز لوله:۲اینچ

ادامه مطلب ←

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

فیلترشنی hyperpool مدل P800

بدون دیدگاه

  فیلترشنی hyperpool مدل P800 مشخصات: سطح فیلتراسیون:۰٫۵۰مترمربع  میزان سیلیس:۳۳۵ آبدهی:۲۴٫۹۰ مترمکعب برساعت سایز لوله:۲اینچ

ادامه مطلب ←

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

فیلترشنی hyperpool مدلP750

بدون دیدگاه

فیلترشنی hyperpool مدلP750 مشخصات: سطح فیلتراسیون:۰٫۴۱مترمربع  میزان سیلیس:۲۱۵ آبدهی:۲۰٫۱۶ مترمکعب برساعت سایز لوله:۲اینچ

ادامه مطلب ←

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

فیلترشنی hyperpool مدلP700

بدون دیدگاه

فیلترشنی hyperpool مدلP700 مشخصات: سطح فیلتراسیون:۰٫۴مترمربع  میزان سیلیس:۲۱۰ آبدهی:۱۹٫۵ مترمکعب برساعت سایز لوله:۱٫۵اینچ

ادامه مطلب ←

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

فیلترشنی hyperpool مدل۶۲۵

بدون دیدگاه

فیلترشنی hyperpool مدل۶۲۵ مشخصات: سطح فیلتراسیون:۰٫۳۲مترمربع  میزان سیلیس:۱۴۵ آبدهی:۱۵٫۶۰ مترمکعب برساعت سایز لوله:۱٫۵اینچ

ادامه مطلب ←

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

فیلترشنی hyperpool مدلP525

بدون دیدگاه

فیلترشنی hyperpool مدلP525 مشخصات: سطح فیلتراسیون:۰٫۲۲مترمربع  میزان سیلیس:۸۵ آبدهی:۱۱٫۱۰ مترمکعب برساعت سایز لوله:۱٫۵اینچ

ادامه مطلب ←

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

فیلترشنی hyperpool مدلP450

بدون دیدگاه

فیلترشنی hyperpool مدلP450 مشخصات: سطح فیلتراسیون:۰٫۱۶مترمربع  میزان سیلیس:۴۵ آبدهی:۸٫۱۰ مترمکعب برساعت سایز لوله:۱٫۵اینچ

ادامه مطلب ←