۱۰ مهر ۱۳۹۶
مهر ۱۰, ۱۳۹۶

تئوری اسمز معکوس

۰ نظر

تئوری اسمز معکوس اسمز یک پدیده طبیعی است که در بسیاری از فرایند های بیولوژیک رخ می دهد.دیواره سلولی اجازه عبور مواد غذایی و بازمانده محصولات را می دهد،درحالیکه سایر مواد را دفع می نماید.در این حالت دیواره ی سلول مانند یک غشاء نیمه تراوا عمل می کند. پدیده اسمز معکوس را با توجه به.. ادامه مطلب →

۲۶ شهریور ۱۳۹۶
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

دستگاه اسمز معکوس یا آب شیرین کن(RO)

۰ نظر

دستگاه اسمز معکوس یا آب شیرین کن(RO) نمای کلی یک دستگاه اسمز معکوس دربالا نشان داده شده است که در واقع از دو بخش اصلی تشکیل شده است: ۱-بخش پیش تصفیه ۲-سیستم اسمز معکوس ادامه مطلب →

۲۶ شهریور ۱۳۹۶
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

بخش پیش تصفیه

۰ نظر

بخش پیش تصفیه کارایی و عمر مفید یک سیستم اسمز معکوس (RO) بستگی به کارایی پیش تصفیه آب ورودی (خوراک) دارد.زیرا همچنانکه بیان شد، غشاها در شرایط خاصی قابل بهره برداری هستند و فرایند پیش تصفیه، برای ایجاد این شرایط خاص طراحی می گردد. پیش تصفیه عبارت است از هر فرایندی که می تواند گرفتگی،.. ادامه مطلب →

۲۶ شهریور ۱۳۹۶
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

آنتی اسکالانت

۰ نظر

آنتی اسکالانت معمولا حذف کامل کدوریت و مواد معلق در فیلتراسیون بدون استفاده از مواد منعقد کننده کامل نخواهد بود.برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی سطح غشاء RO و همچنین بیشترین حذف پیش از رسیدن به غشاها از مواد باز دارنده استفاده می کنند.تشکیل رسوب ها و حلالیت بسیاری از مواد محلول در آب تابع.. ادامه مطلب →

۲۶ شهریور ۱۳۹۶
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

پیش تصفیه

۰ نظر

ترتیب قرار گیری فیلتر ها در سیستم پیش تصفیه در عکس بالا نشان داده شده است ادامه مطلب →