۲۶ شهریور ۱۳۹۶
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

بخش پیش تصفیه

۰ نظر

بخش پیش تصفیه

کارایی و عمر مفید یک سیستم اسمز معکوس (RO) بستگی به کارایی پیش تصفیه آب ورودی (خوراک) دارد.زیرا همچنانکه بیان شد، غشاها در شرایط خاصی قابل بهره برداری هستند و فرایند پیش تصفیه، برای ایجاد این شرایط خاص طراحی می گردد.

پیش تصفیه عبارت است از هر فرایندی که می تواند گرفتگی، تشکیل رسوب و فساد غشا را به حداقل برساند و در عین حال جریان تولیدی، درصدحذف نمک، بازدهی و هزینه ای عملیاتی بهینه باشد.

بنا براین برای به حداقل رساندن این عوامل در درجه اول آنالیز آب ورودی (خوراک) و تعیین ترکیبات موجود در آب از نظر کمی و کیفی اهمیت دارد.زیرا طراحی صحیح سیستم پیش تصفیه براساس آن انجام می شود. لذا برای درک کامل سیستم RO، اشاره ای مختصر بر شیمی آب ضروری است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *