۲۶ شهریور ۱۳۹۶
شهریور ۲۶, ۱۳۹۶

آنتی اسکالانت

۰ نظر

آنتی اسکالانت

معمولا حذف کامل کدوریت و مواد معلق در فیلتراسیون بدون استفاده از مواد منعقد کننده کامل نخواهد بود.برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی سطح غشاء RO و همچنین بیشترین حذف پیش از رسیدن به غشاها از مواد باز دارنده استفاده می کنند.تشکیل رسوب ها و حلالیت بسیاری از مواد محلول در آب تابع عوامل بسیاری مانند PH  و دما می باشد.

تزریق آنتی اسکالانت با استفاده ازیک پمپ تزریق (دوزینگ پمپ) انجام می شود

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *